itserwer.pl

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:391. Error 9: Invalid character
Home Digi Mode mixW - Uruchomienie PTT i CW

mixW - Uruchomienie PTT i CW

Email

Uruchomienie PTT i CW w mixW

Instrukcja konfiguracji mixW w zakresie sterowania PTT i CW do wsp?pracy z digi mode interface z opcj? CW.

 

Uruchomienie PTT i CW w mixW

Wchodzimy na konfiguracje i wybieramy drugi port PTT ( Secondary PTT port)

 

mixWc

Ustawiamy numer portu com, ktry odpowiada naszej wtyczce USB.

Ja znale?? numer portu COM  - np wg instalacja sterownika i okre?lenie nr COM-a

Baud rate, Data bits, Parity, Stop bits - nie ma znaczenia, pozostawmy tak jak proponuje mixW.

Wa?ne aby:

Disabel device - by?o niezaznaczone

RTS - ustawi? PTT

DTR - ustawic CW

 

czyli tak jak na rys poni?ej

mixWd