itserwer.pl

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:391. Error 9: Invalid character
Home Digi Mode Uruchomienie PTT i/lub CW w HRD

Uruchomienie PTT i/lub CW w HRD

Email

Opisano krok po kroku uruchomienie sterowania PTT i CW w digi mode interface przy wsp?pracy z Ham Radio de Luxe
Tej procedury nie wykonujemy dla interface wykorzystuj?cego DIG VOX w trx FT857 / FT897 / FT450

1

 1. Instalujemy sterownik i okre?lamy  numer portu COM np wg instalacja sterownika i okre?lenie nr COM-a
 2. Teraz testujemy CW (omin?? je?eli wykonanie interface jest bez CW)
  Przealczamy radio na CW, wyl?czamy BK/VOX, moc zmniejszamy do minimum
  Wkladamy wtyk jack do odpowiedniego gniazda (gniazdo klucza CW) w TRX
  Uruchamiamy DM780
  W DM780 uruchamiamy -Program Options - Modes+IDs (powinni?my mie? takie okno

  CW 1
  Zaznaczamy Enable serial(COM)port keying
  Wybieramy nasz numer portu COM i zaznaczamy DTR
  Zamykamy powy?sze okno. Teraz z poziomu DM780. W oknie nadawania wpisujemy np :cq cq de sp3nyr i wciskamy Auto (jak na rys)
  CW 2

  Z go?nika trx powinni?my sysze? nadawany tekst, ktry bedzie si? zmienia w oknie np tak jak w mojej konfiguracji HRD
  CW 3

 3. Testujemy PTT
  Powinni?my mie? w?czon? wtyczk? do TRX - ta druga wtyczka ktra wychodzi z pudeka po tej samej stronie co wtyczka do CW - wl?czylismy t? wtyczk? do TRX w procedurze uruchamiania odbioru - nie pamietasz/nie wiesz to cofnij si? do tej procedury
  Zmniejszy? moc na minimum !!!!!
  W ustawieniach DM780 wybieramy w opcjach PTT i nasz numer portu COM i zaznaczamy RTS - jak na rys gdzie wybrano port COM5 do sterowania PTT
  PTT 1

  Zamykamy okno i z poziomu DM780 ustawiamy modulacj? PSK, wpisujemy w oknie nadawania cq cq cq de .... i wciskamy Auto

  PTT 2

  trx powinien przelaczy? si? na nadawanie.
  uwaga: czasami DM780 pomimo poprawnych ustawie? nie steruje PTT/CW, nale?y go zamkn?? i uruchomi? ponownie

 4. I mamy ju? gotowe sterowanie PTT i CW